رئیس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: اینکه تخصیص ارز مبادله‌ای در حال محدود شدن است، اقدامی در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز محسوب می‌شود، البته بانک مرکزی در راستای انجام این مهم به موضوعات دیگر مانند ارتقای روابط بانکی در سطح بین‌المللی توجه می‌کند تا امکان دسترسی به منابع مالی و تسهیل مبادلات در سطح بین‌المللی بیشتر تسهیل شود.سیف تصریح کرد: بانک مرکزی و وزارت امور خارجه هماهنگی داشته‌اند تا روابط بانکی کشور در سطح بین‌المللی ارتقا یابد و در این زمینه تلاش‌هایی انجام شده و ادامه خواهد داشت. او یادآور شد: رصد تراکنش‌های مشکوک بانکی ادامه خواهد داشت تا از فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز جلوگیری شود. همچنین با وزارت کشور و نیروی انتظامی و دستگاه‌های ذی‌ربط هماهنگی‌ها انجام شده تا به‌صورت جدی با فعالیت‌های سوداگرانه در بازار ارز برخورد شود.