به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان، در این نشست که با سرفصل‌های چالش‌ها و تجارب موفق تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط، راهکارها، تاثیر و مدل‌های کسب‌و‌کار پیشنهادی برای تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط برگزار شد، سید‌علی موسوی، عضو هیات‌مدیره موسسه دانش‌بنیان برکت پیرامون «تامین مالی از طریق جمع‌سپاری»؛ محمود بت‌شکن، عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان پیرامون «ملاحظاتی در تاثیر استفاده از مدل‌‌های رتبه‌بندی داخلی در استاندارد بال ۲ بر تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط»؛ محمود مرادی، عضو هیات علمی دانشگاه گیلان پیرامون «تحلیلی بر چالش‌‌های بنگاه‌‌های کوچک و متوسط در تامین مالی اثربخش و ارائه راهکارهایی با بهره‌گیری از نمونه‌‌های موفق جهانی؛» و امیر عزیزی، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه تهران، پیرامون «تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط و ضرورت ارائه راهکارهای مبتنی بر فناوری مالی» به ایراد سخنرانی پرداختند.