نماینده مردم ساری در مجلس ادامه داد: البته صندوق تامین خسارت‌های بدنی برابر ماده ۲۴ قانون صندوق ماموریت‌های متنوعی دارد؛ مثل کسانی که تصادف کرده‌اند اما راننده فرار کرده است؛ یا کسانی که گواهینامه ندارند؛ یا خانواده‌هایی که سرپرست ندارند. صندوق وظیفه دارد این افراد را طبق قانون پوشش بیمه‌ای دهد. یوسف‌نژاد افزود: به همین خاطر از ۶۵۰ میلیارد تومان صندوق، ۳۵۰ میلیارد تومان را به افراد معسر اختصاص داده‌ایم و بقیه سرمایه با وظیفه‌های دیگر صندوق مرتبط است. وی در پاسخ به این سوال که آیا با این مصوبه دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد پرداخت شده و این افراد آزاد می‌شوند، گفت: دیه این افراد براساس یکسری شرایط خاص پرداخت می‌شود. مثلا اینکه حادثه باید برحسب تشخیص دادگاه غیرعمد باشد؛ ضمن اینکه صندوق هم باید در این خصوص اظهارنظر کند. این موضوع مکانیزم خاصی دارد.