بنا به تصمیم اعضای شورای عمومی سندیکا کنسرسیوم فعلی به راهبری بیمه ایران در طول سال ۹۷ هم ادامه خواهد یافت و با توجه به فرا رسیدن زمان تجدید قرارداد، مقرر شد موارد اصلاحی در قرارداد سال آینده با ایران‌خودرو مدنظر قرار گیرد. همچنین برای انعقاد قرارداد با شرکت سایپا و تمرکز صدور تمامی بیمه‌نامه‌های تولیدات آن شرکت در سیستم کاویس اقدامات لازم صورت گیرد.در حال حاضر بیمه خودروهای صفر کیلومتر شرکت ایران‌خودرو در قالب کنسرسیومی با راهبری بیمه ایران در قالب سیستم کاویس در حال اجراست و شرکت‌های بیمه در نظر دارند صدور تمامی بیمه‌نامه‌های تولیدات شرکت‌های خودروساز را نیز در همین ساختار ساماندهی کنند.