به گزارش اداره روابط عمومی بانک سامان، در این رتبه‌بندی که ازسوی سازمان مدیریت صنعتی ایران و براساس اطلاعات سال مالی ۱۳۹۵ و شاخص حجم فروش صورت گرفت، بانک سامان موفق شد با افزایش بیش از ۱۰ درصدی حجم فروش خود نسبت به سال ۹۴، صعودی پنج پله‌ای داشته باشد. براساس این گزارش، حجم فروش بانک سامان براساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۵، به بیش از ۸۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد ریال رسیده است که این رقم در سال ۱۳۹۴، حدود ۷۸ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال بوده است.