وی افزود: قراردادهای مربوط به سپرده‌گذاری بلند‌مدت شرکت‌های بیمه در بانک‌ها، در حال منقضی شدن بوده و باید سپرده‌‌گذاری با نرخ جدید صورت گیرد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها، به‌صورت ریالی است؛ مگر آنکه شرکتی درآمد ارزی داشته باشد.خاندوزی گفت: بیمه‌ها حق ورود به بازار ارز و خرید و فروش ارز و سکه را ندارند؛ ضمن اینکه رسالت شرکت‌های بیمه نیز ورود به این حوزه و ایجاد موج در بازارها نیست.