به گزارش «ایبِنا» حسین میرشجاعیان درباره سهم پایین مالیات در اقتصاد ایران گفت: بودجه در سراسر دنیا مبتنی‌بر مالیات تامین می‌شود، این در حالی است که بودجه‌هایی که از منابع دیگری از جمله فروش منابع طبیعی تامین می‌شود ناپایدار بوده و این به معنای انعکاس نوسانات در بودجه است. وی ادامه داد: به همین دلیل بودجه‌ کشور نوسان دارد و در ابتدای سال مطمئن نیستیم که آیا می‌توانیم درآمد پیش‌بینی شده را کسب کنیم یا خیر. وی با بیان اینکه معافیت‌های وسیع مالیاتی در کشور از دلایل پایین بودن این نسبت است، اظهار کرد: نزدیک به ۴۰ درصد اقتصاد کشور مانند بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه هستند که از پرداخت مالیات معاف هستند ضمن اینکه فرار مالیاتی بالایی نیز در اقتصاد وجود دارد، به‌عبارت دیگر پایه مالیاتی نتوانسته وسیع شود و در نتیجه معافیت‌های زیادی وجود دارد.