همچنین ممکن است بخش خصوصی انگیزه لازم برای پیگیری مسائل حاکمیتی را نداشته باشد.او افزود: رگ تک، کاربردی نظارتی دارد که در وهله اول، دغدغه بخش‌های حاکمیتی است و پیش از بخش خصوصی، این حاکمیت است که می‌خواهد نظارت کلی روی شبکه بانکی و بازار پول و ارز داشته باشد؛ بنابراین طبیعی است که در وهله نخست، بخش‌های دولتی وارد این حوزه شوند تا مطمئن باشند سیاست‌های مصوب حاکمیت در چارچوبی صحیح جلو می‌رود. در واقع، اولین متقاضی این حوزه خود حاکمیت و دستگاه‌های نظارتی هستند و طبیعی است که این حوزه را با انگیزه و پیگیری بیشتری به جلو ببرند؛ هرچند فواید رگ تک به‌گونه‌ای است که بخش خصوصی نیز می‌تواند واجد انگیزه‌های لازم برای بهره‌گیری از توانمندی‌های این حوزه باشد.ارجمند‌نژاد با بیان اینکه، خوشبختانه رگ‌تک این پتانسیل را دارد که از روش‌های مختلف این اطلاع‌رسانی را برای افراد انجام دهد که آنها در عملیات روزمره دچار خطا نشوند یا اگر جایی حدود مقرراتی و نظارتی را نقض کردند، سیستم به آنها اخطار دهد و پیشگیری و مصون‌سازی ایجاد کند، تصریح کرد: اگر جایی تخلفی شکل گرفت، سیستم‌هایی که تحت عنوان رگ تک شکل گرفته‌اند، می‌توانند به مراجع نظارتی هشدار دهند که خطایی شکل گرفته است. قطعا اگر سیستم‌ها شفاف و قوی باشند، نمی‌توان چیزی را در آنها مخفی کرد و زمینه بسیاری از تخلفات، انحرافات و جرایم، برچیده خواهد شد.

مدیرکل مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی یادآور شد: براساس برخی برآوردها، بعد از بحران سال ۲۰۰۸، در حوزه فین‌تک به‌دلیل رعایت نکردن قوانین و مقررات یا ریسک‌هایی که متحمل شده‌اند، حدود ۲۰۰ میلیارد دلار جریمه پرداخت شده است؛ در‌صورتی‌که رگ تک از این قابلیت برخوردار است که مانع از بروز ضررهای هنگفت این‌چنینی شود و خطای انسانی را به حداقل ممکن کاهش دهد.ارجمند‌نژاد گفت رگ‌تک این امکان را فراهم می‌کند که اشخاص حقیقی و حقوقی که در بازار پول و سرمایه فعالیت دارند، گرفتار ریسک شهرت نشوند. همان‌طور که می‌دانید اعتماد و اعتباری که مردم به نهادهای پولی و مالی دارند، مهم‌ترین سرمایه برای این سازمان‌ها و نهادهاست و این اعتماد از سرمایه و پول برای آنها مهم‌تر است.او ادامه داد: براساس برآوردها ۷/ ۴ تریلیون دلار منابع، در معرض خطر و ریسک در حوزه فین‌تک وجود دارد که به‌وسیله فناوری‌های نظارتی می‌توان کمک کرد تا این منابع در معرض خطر و ریسک فراوان قرار نگیرند و پوشش مناسبی را برای آنها فراهم ساخت.