دیگر آمار این گزارش نیز حاکی از آن است که در ۹ ماه نخست سال‌جاری، رشد نقدینگی ۳/ ۱۵ درصد بوده است، این در حالی است که در ۹ ماه نخست سال قبل، ۵/ ۱۶ درصد به سطح نقدینگی افزوده شده است. نقدینگی از دو بخش پول و شبه‌پول تشکیل شده است. در آذرماه سال‌جاری میزان پول از کل نقدینگی ۱۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که دارای رشد ماهانه ۷/ ۱ درصد بوده است.

همچنین میزان شبه پول در آخرین ماه سال‌جاری ۱۲۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است. رشد ماهانه شبه پول نیز در آذرماه ۷/ ۱ درصد بوده است. در آذرماه سال‌جاری؛ ۱۲ درصد از نقدینگی را پول و ۸۸ درصد از آن را شبه پول تشکیل می‌دهد. این در حالی است که در آذرماه سال قبل این نسبت برای پول ۱۳ درصد و برای شبه پول ۸۷ درصد بوده است. در ادبیات اقتصادی، پول معادل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های دیداری و شبه‌پول، معادل سپرده‌های مدت دار است. کاهش رشد نقدینگی در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند در شرایط کنونی بخش قابل‌توجهی از حجم نقدینگی در بخش سپرده‌های مدت دار بانکی شکل می‌گیرد. به بیان دیگر، مثبت شدن نرخ سود بانکی در سال‌های گذشته با کاهش نرخ تورم سرمایه‌گذاری در بانک‌ها را برای سپرده‌گذاران خرد و حتی فعالان اقتصادی پربازده کرده است.

اما کاهش نرخ سود بانکی باعث می‌شود که نسبت شبه پول به پول تغییر کند و بخشی از سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های جاری تبدیل شود. این روند باعث می‌شود سیالیت نقدینگی افزایش یابد و در نتیجه در صورت سیگنال مثبت بازارهای دارایی، موجب نوسان قیمتی آنها شود. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش تفصیلی از آمارهای پولی و بانکی در آذرماه منتشر خواهد کرد.