بر اساس مندرجات لایحه بودجه تقدیمی از سوی رئیس جمهور محترم به مجلس شورای اسلامی (در صفحه‌های ۶ تا ۷ مجلد «ماده‌واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه» لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور)، در ردیف پنجم جدول ذیل بند «و» تبصره (۴)، موضوع «مقابله با ریزگردها در کشور و رفع مشکل برق خوزستان با مبلغ ۵۲۵۰ میلیارد ریال (معادل ریالی ۱۵۰ میلیون دلار) از محل منابع صندوق توسعه ملی» پیش‌بینی و لحاظ شده بود. بر اساس روال قانونی و مانند سنوات گذشته، تصویب ارقام پیشنهادی مندرج در جدول مذکور در لایحه، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است، بنابراین در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به فقدان اجازه ایشان، بدوا حذف‌شده (و بواقع مراعا) تلقی شد. بنابراین  به‌محض اخذ موافقت معظم له با برداشت‌های پیشنهادی از صندوق مذکور برای هر یک از موارد پیشنهادی، ازجمله برای موضوع «مقابله با پدیده گردوغبار (ریزگردها) مبلغ ریالی معادل ۱۵۰ میلیون دلار» (با حذف بخش برق)، با تایید کمیسیون تلفیق مجلس در پیش‌نویس نهایی آن درج که برای طرح در صحن علنی در دستور کار مجلس محترم شورای اسلامی نیز قرارگرفته است.