وی در ادامه گفت: اگر آنها بگویند که شما نمی‌توانید تجارت متقابل، قوانین متقابل داشته باشید، آن وقت بیش از ۴ هزار نفر از کارمندان جی پی مورگان باید از بریتانیا عزیمت می‌کنند.«دیمون» تصریح کرد که این اقدام می‌تواند تهدیدی برای آینده لندن به‌عنوان مرکز مالی اروپا محسوب شود. مدیر عامل بزرگترین بانک آمریکا گفت: اگر بریتانیا شرایط مطلوبی را تامین کند، عدد واقعی کمتر از رقم ۴ هزار نفر خواهد بود.وی خاطرنشان کرد که به دنبال خروج رسمی بریتانیا از اتحادیه اروپا در بیست و نهم مارس ۲۰۱۹ میلادی، بین ۵۰۰ تا هزار نفر از بریتانیا در کوتاه مدت خارج خواهند شد. بر پایه این گزارش، بررسی‌های رویترز نشان می‌دهد که برگزیت می‌تواند به خروج تقریبا ۱۰ هزار نفر از مشاغل حوزه فاینانس منجر شود.