به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مسعود رحیمی، مدیرکل ریالی و نشر این بانک گفت: در ادامه اجرای تکالیف مقرر در ماده ۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر انتقال کلیه حساب‌های دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی که طی بند ب ماده ۱۷ قانون برنامه ششم و بند الف ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز مورد تاکید قرار گرفت، حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و انجام کلیه فرآیندهای مرتبط با آن از جمله واریز یارانه‌ها، از بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به اهمیت موضوع واریز یارانه‌ها، با انجام هماهنگی‌های لازم بین بانک مرکزی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، خزانه‌داری کل کشور و شبکه بانکی، هشتاد و سومین مرحله واریز یارانه‌ها در تاریخ ۲۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ توسط بانک مرکزی و با همکاری شبکه بانکی کشور به حساب سرپرستان خانوارها انجام شد. وی با تاکید بر اینکه این امر موجب تسریع در عملیات و فرآیند واریز یارانه‌ها، حذف واسطه‌های غیرضرور و افزایش کنترل بر جریانات نقدی حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می‌شود، افزود: ۸۲مرحله قبلی واریز یارانه‌ها، با محوریت بانک ملی ایران انجام شده بود. این مقام مسوول با بیان اینکه تاکنون ۶ هزار فقره حساب دستگاه‌های اجرایی دولتی به بانک مرکزی انتقال یافته است، گفت: این تعداد در آینده نزدیک به ۵۰ هزار فقره افزایش خواهد یافت.