همچنین این بانک طی مهرماه ٩٦ بیش از ٦٤٦ میلیارد ریال به این شرکت‌ها تسهیلات پرداخت کرده که از مجموع ٣١١٣ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی کل شبکه بانکی به دانش‌بنیان‌ها در این ماه، بیش از ٢٠ درصد بر عهده بانک صادرات ایران بوده است.  به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، قریب به ٧٠ درصد تسهیلات پرداخت شده به شرکت‌های دانش‌بنیان در مهرماه امسال، ازسوی بانک‌های «خصوصی شده» پرداخت شد که در این میان مشارکت ٢٠ درصدی بانک صادرات ایران از کل پرداخت‌های نظام بانکی، قابل توجه است. بنا براین گزارش، مانده کل تسهیلات اعطایی به ٩٩٥ شرکت دانش‌بنیان در پایان مهرماه بالغ‌بر ٣٥ هزار و ٧١٨ میلیارد ریال بوده که بیشترین مانده این تسهیلات با رقم ٧٤٢١ میلیارد ریال به بانک صادرات ایران تعلق دارد.