به گزارش «ریسک‌نیوز» محمد زاهدنیا با اعلام این مطلب گفت: این روند با تعیین یکی از اعضای هیات‌مدیره به‌عنوان راهبر بیمه‌های زندگی در بیمه ایران ادامه یافته و با برنامه توسعه‌گرایانه‌ای که در زمینه انواع بیمه‌های زندگی عملیاتی خواهد شد، سهم و جایگاه این رشته مهم بیمه‌ای به نحو چشمگیری افزایش خواهد یافت.سرپرست حوزه معاونت فنی بیمه ایران در واکنش به این موضوع که احتمال دارد نمایندگان فروش بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری با این انتقال، انگیزه خود را از دست بدهند، گفت: در ارزیابی عملکرد شبکه نمایندگان بیمه ایران، از این پس پرتفوی بیمه‌های زندگی شبکه فروش به‌طور کامل در مجموع پرتفوی آنها منظور می‌شود، همچنین در برنامه جذب نمایندگان جنرال، نمایندگان فعال در فروش بیمه‌های زندگی در اولویت قرار خواهند گرفت و به این ترتیب انگیزه فروش آنها مضاعف می‌شود.