به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک که در مراسم افتتاحیه این دوره به همراه جمعی از مدیران و اعضای هیات‌مدیره حضور داشت، ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران اجرای این دوره، گفت: بحث ریسک و مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی در چارچوب بحث بانکداری شرکتی از مواردی است که برای بانک‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وی افزود: در همین جهت استقرار سیستم مدیریت ریسک مطابق با استانداردهای روز دنیا و آموزش پرسنل از موارد حائز اهمیت است.پورسعید همچنین با اشاره به برنامه‌‌ریزی‌های انجام شده گفت: اقدامات لازم برای استقرار واحدهای پولشویی، ریسک و تطبیق به‌صورت واحدهای مستقل در بانک انجام شده است.در ادامه مهدی آزادی، رئیس اداره پولشویی، ریسک و تطبیق با اشاره به دوره‌ مذکور گفت: دوره‌ای که در بانک ایران زمین برگزار شده، چهارمین دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک در بانک‌های کشور است که با دعوت از یک مدرس غیر بومی در کشور انجام شده است.در این دوره آموزشی آقای لمن از سوئیس که یکی از کارشناسان خبره حوزه ریسک بانکی است، به‌عنوان مدرس حضور داشت.