براساس این تفاهم‌نامه، سایر زمینه‌های همکاری در راستای توسعه صادرات، ارائه خدمات مشاوره‌ای و برنامه‌های آموزشی، تسهیل پوشش مالی و بیمه‌ای، هماهنگی با سازمان‌های حمایتی در حوزه‌های کاری مختلف، با بررسی فراهم کردن امکان پوشش بیمه‌ای ریسک سرمایه‌گذاری خارجی و اعطای کارگزاری صندوق فراهم شد.احمدرضا ضرابیه مدیر عامل بیمه سامان نیز در این نشست گفت: با توجه به برنامه‌های دولت و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شرکت بیمه سامان توانسته‌ایم در فعالیت‌های بیمه‌ای به‌خصوص در رشته بیمه‌های اموال، مسوولیت و همچنین در بخش بیمه‌های زندگی رشد قابل‌ملاحظه‌ای داشته و منابع خوبی در قالب سرمایه‌گذاری برای شرکت تامین کنیم.