وی در ادامه گفت: «ستاد باید پویا و فعال باشد؛ ایده‌ها و طرح‌های نو داشته باشد تا بتواند موسسه را برای تبدیل شدن به بانک از چالش‌ها عبور داده و برای رسیدن به اهداف یاری کند.»مدیرعامل موسسه اعتباری نور، اصلی‌ترین تکلیف حوزه اعتباری را تهیه خط‌مشی اعتباری و وصولی و تجهیز منابع به‌صورت یک زنجیره دانست و افزود: دستورات باید در راستای رعایت مقررات بانکی تدوین شود و بتواند از ریسک‌های اعتباری جلوگیری کند.در ادامه مرادی، معاون امورشعب این موسسه با اشاره به نقش ستاد در موسسه گفت: مهم‌ترین نقش ستاد، سیاست‌گذاری و نظارت بر اجرای آنها در شعب و همچنین برقراری پیوند بین سیاست‌گذاری، انتقال و اجرای آن است که پیش‌نیاز آن طراحی مدل کسب‌و‌کار است.آتشی، معاون فناوری اطلاعات نیز در ادامه افزود: ستاد قرار است راهبری صف را در همه جهات بر عهده داشته باشد.وی همچنین به سرویس‌ها و خدمات جدید از جمله سرویس‌های IT و بانکداری الکترونیکی و راه‌اندازی بحث ارزی، کارگزاری و بیمه در شعب با تایید بانک مرکزی اشاره داشت.