وی با  بیان اینکه به جویندگان کار و متقاضیان تسهیلات باید آموزش‌هایی ارائه شود، گفت: هم‌اکنون هشت بانک کشور ملزم به پرداخت تسهیلات طرح اشتغال فراگیر به متقاضیان هستند. ازوجی افزود: در راستای حمایت از متقاضیان دریافت تسهیلات، دولت بخشی از سود این تسهیلات را در پروژه‌های اشتغال‌زایی که به اتمام رسیده یا مورد بهره‌برداری قرار گرفته به تناسب نوع طرح و منطقه اجرای آن به‌عنوان یارانه پرداخت می‌کند.ازوجی اظهار کرد: بر این اساس نرخ سود تسهیلات پرداختی طرح اشتغال فراگیر در مناطق کمتر برخوردار به‌طور متوسط ۵/ ۵ تا ۵/ ۶ درصد و در مناطق برخوردار نیز ۵/ ۴ تا ۵/ ۵ درصد کاهش خواهد یافت.مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه‌بر این تسهیلاتی از منابع صندوق توسعه ملی به مناطق روستایی و عشایری و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت به‌دلیل ارزان‌تر بودن نسبت به تسهیلات تبصره ۱۸ اختصاص می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه این تسهیلات در مناطق شهری زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت برای تامین سرمایه در گردش و در مناطق روستایی و عشایری برای انجام کل پروژه ارائه می‌شود، گفت: میزان دریافت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ نامحدود بوده و در استان‌ها به دلیل اینکه منابع باید برای سرمایه در گردش، توسعه طرح‌ها و انجام پروژه‌های جدید اعطا شود سهم این تسهیلات در بخش‌های مختلف لحاظ می‌شود.ازوجی با بیان اینکه سقف تسهیلات اعطایی به طرح‌های جدید ۲ میلیارد تومان در نظر گرفته شده و سقف تسهیلات سرمایه در گردش نیز ۵۰۰ میلیون تومان است، افزود: برای تامین سرمایه در گردش در شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت نرخ سود تسهیلات ۱۰ درصد محاسبه می‌شود.وی با بیان اینکه سقف تسهیلات حوزه روستایی در بعد خوداشتغالی و مشاغل خانگی از ۱۰ میلیون تومان تا ۱۰۰ میلیون تومان و از صد میلیون تومان تا ۵/ ۲ میلیارد تومان است، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات روستایی و عشایری در مناطق مرزی ۴ درصد و در سایر مناطق ۶ درصد خواهد بود.