همچنین مانده تسهیلات این بانک در کل کشور تا این زمان از ٨٧٣ هزار میلیارد ریال، فراتر رفت که نسبت به مجموع ١٠ میلیون و ٨٣٠ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا شده نظام بانکی، رقم ۸/ ۱ درصد را به ثبت رسانده است. بنا بر این گزارش، تا پایان مهرماه سال جاری، از میان ٣١ استان مورد اشاره، مانده تسهیلات اعطایی بانک صادرات ایران در استان تهران بالغ بر ٣٨٩ هزار میلیارد ریال است که ٤٤ درصد کل پرداختی‌های شبکه این بانک در کل کشور به حساب می‌آید. استان اصفهان با بهره‌مندی بیش از ٧٠ هزار میلیارد ریال و استان فارس با جذب بیش از ٣٩ هزار میلیارد ریال از مجموع تسهیلات بانک صادرات ایران، در رده‌های دوم و سوم قرار گرفته‌اند. درهمین حال، بانک صادرات ایران در استان یزد نسبت به سایر بانک‌ها فعال تر بوده به نحوی که مانده تسهیلات بانک در این استان تا پایان مهرماه سال جاری، به ٢٥ هزار و ٤٨ میلیارد ریال رسید و ٢٠ درصد مجموع تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در استان را به خود اختصاص داد و حائز رتبه اول شد. این در حالی است که مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک در این استان تا این مدت از ٢٣ هزار میلیارد ریال گذشت و ٢٢ درصد مجموع سپرده‌های شبکه بانکی را ثبت کرد.