امیرحسین مفید در گفت‌وگو با پایگاه خبری بانک مسکن با بیان این مطلب گفت: پیش از پروژه صندوق زمین و ساختمان نسیم، حتی در مگاپروژه‌های ساختمانی، موضوع ضمانت و تضمین کیفیت عملیاتی نشده بود و این اتفاق برای اولین بار رخ می‌دهد.وی افزود: صندوق‌های زمین و ساختمان به‌دلیل برخورداری از نظارت‌های عالیه سازمان بورس بر پروژه‌ای که با استفاده از این ابزار بازار سرمایه، تامین مالی می‌شود، از ابتدا در یک سیکل نظارتی قرار می‌گیرند؛ در نتیجه به‌دلیل کنترل تمام فرآیندهای اجرای پروژه، امکان بیمه تضمین کیفیت برای آنها وجود دارد.مفید با  بیان اینکه اقدام صندوق زمین و ساختمان نسیم در زمینه برخورداری از بیمه تضمین کیفیت و ضمانت ۵ ساله پروژه‌ای که اخیرا تکمیل شده، قابل تقدیر است گفت: بانک مسکن بدون اینکه الزام قانونی وجود داشته باشد، در این زمینه پیش‌قدم شده است.

وی افزود: در عین حال برای فراگیر شدن این موضوع لازم است بخش حاکمیتی درباره ضرورت ضمانت ساختمان به اجماع برسد و موضوع به‌صورت فراگیر با شکل‌گیری یک عزم ملی در کل کشور پیاده شود.این کارشناس ارشد مدیریت ساخت با بیان اینکه بیش از یک دهه است که درباره بیمه تضمین کیفیت ساختمان و اهمیت آن گفته می‌شود، اما این موضوع به جز صندوق نسیم مورد توجه قرار نگرفته و به تغییر اساسی منجر نشده است، افزود: لازم است بیمه‌ها راهبرد و صندوق مشخصی برای این منظور تعریف کنند تا با قرار گرفتن ساخت‌و‌سازهای مختلف تحت پوشش این صندوق، بیمه تضمین کیفیت ساختمان به یک فعالیت اقتصادی و سودآور برای آنها تبدیل شود.وی با تاکید بر اینکه حضور سرمایه‌داران در حیطه ساخت‌و‌ساز نباید سبب به حاشیه راندن متخصصان و مهندسان شود افزود: این موضوع در حیطه پزشکی حل شده است و اکنون برخلاف چند دهه قبل دیگر هیچ داروخانه یا مرکز رادیولوژی وجود ندارد که ازسوی متخصصان امر اداره نشود. اما در حیطه مهندسی هنوز چنین اتفاقی نیفتاده و حضور برخی از سرمایه‌داران و استفاده ابزاری آنها از مهندسان در پروژه‌های ساختمانی، سبب به حاشیه راندن تخصص در برخی ساخت‌و‌سازها شده است. همین موضوع مانعی در برابر اجرای فراگیر بیمه تضمین کیفیت ساختمان محسوب می‌شود.