براساس این گزارش، سال گذشته در هر ماه به‌طور متوسط حدود ۱۲ تا ۱۵ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب و سپرده‌گذاری در صندوق پس‌انداز یکم کردند.مهر ماه امسال در مجموع ۲۰ هزار و ۸۱۰ نفر در صندوق پس‌انداز مسکن یکم ثبت‌نام کردند که این میزان در آبان ماه به ۲۰ هزار و ۴۵۸ نفر رسید. در مهرماه متقاضیان خرید مسکن در شهرهای کوچک (با جمعیت کمتر از ۲۰۰ هزار نفر) در مجموع ۳ هزار و ۷۲۷ حساب، متقاضیان خانه اولی تهرانی ۶ هزار حساب و متقاضیان شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر و مراکز استان‌ها نیز ۱۱ هزار و ۸۳ حساب برای دریافت تسهیلات از صندوق پس‌انداز یکم افتتاح کردند.هم‌اکنون با فرارسیدن موعد دریافت تسهیلات از‌سوی برخی از خانه اولی‌ها، پس از سپری شدن دوره سپرده‌گذاری آنها در حساب مربوط به تسهیلات یکم (گذشت معمولا ۱۸ ماه از زمان سپرده‌گذاری)، روزانه حدود ۱۵۰ تسهیلات خرید مسکن به مشمولان دریافت تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم پرداخت می‌شود.