به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، آمار وام‌های قرض‌الحسنه شبکه این بانک طی ۹ ماه منتهی به پایان آذرماه سال‌جاری، حکایت از پرداخت ١٤٤ هزار و٨٢٥ فقره انواع وام قرض‌الحسنه به مبلغ بیش از ١٩ هزار و ٩٤١ میلیارد ریال دارد که عمدتا در جهت حمایت از مشاغل خانگی معرفی‌شدگان سازمان‌های حمایتی و اشتغال اقشار آسیب‌پذیر، کمک به سنت حسنه ازدواج، نوسازی مناطق روستایی، پرداخت وام به کارکنان موسسات و شرکت‌های دولتی، درمان و ودیعه مسکن و سایر موارد پرداخت شده است. بنا بر این گزارش، در ٩ ماه اخیر، بانک صادرات ایران ١٢٦ هزار و ٦٢٠ فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ١٣ هزار و ١٤١ میلیارد ریال به زوج‌های جوان پرداخته که به همین دلیل از سوی رئیس کل بانک مرکزی تقدیر شد.نوسازی مسکن روستایی نیز مورد توجه جدی شعب این بانک در سراسر کشور قرار داشته که در همین راستا ٣٦٥ فقره وام به میزان بیش از ٧ میلیارد ریال به این امر تخصیص یافته است.