بانک مرکزی جدیدترین گزارش شاخص بهای تولید‌کننده در آذرماه را منتشر کرد. این شاخص در ایران، روند تغییرات قیمت‌ها را از دیدگاه تولید‌کننده و خریدار در بخش‌های مختلف اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و خدمات را نشان می‌دهد و به‌عنوان شاخص پیش‌نگر برای نشان دادن زود هنگام روند تورمی به کار گرفته می‌شود.  براساس آمارهای بانک مرکزی شاخص بهای تولید‌کننده در ایران براساس سال پایه ۱۳۹۰، در آذرماه امسال به رقم۹/ ۲۵۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۵/ ۱ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که تورم ماهانه تولید‌کننده در آبان‌ماه ۶/ ۰ درصد گزارش شده بود. این موضوع نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل تورم ماهانه شاخص بهای تولید‌کننده روند افزایشی داشته است. روندی که در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده شد و نرخ تورم ماهانه در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز معادل با ۹/ ۱ درصد در آذرماه گزارش شد. اما به‌رغم رشد تورم ماهانه تولید‌کننده، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده روند نزولی ماه گذشته را ادامه داد.  براساس آمارهای بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آذرماه معادل با ۷/ ۱۰ درصد بوده، این رقم در مهرماه معادل با ۶/ ۱۱ درصد و در آبان‌ماه معادل با ۳/ ۱۱ درصد گزارش شد. بنابراین نشان می‌دهد که طی دو ماه، ۹/ ۰ واحد درصد از نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه کاسته شده است. در حال حاضر فاصله میان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده و مصرف‌کننده به ۷/ ۰ واحد درصد رسیده که کمترین میزان در ۵ ماه اخیر است.

 با توجه به خاصیت پیش‌نگر بودن تورم تولید‌کننده، می‌توان انتظار داشت که این کاهش نرخ تورم، به اقلام مصرف‌کننده در ماه‌های آینده نیز منتقل شود. این آمارها نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه تولید‌کننده در فاز نزولی قرار داد و با تداوم این روند، در ماه‌های آینده امکان دارد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولید‌کننده به محدوده تک رقمی بازگردد.  دیگر آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۸ ماه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل شاخص بهای تولید‌کننده ۹/ ۹ درصد افزایش یافته است. این روند در حالی است که در ۹ ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد شاخص بهای تولید‌کننده ۱۰ درصد ثبت شده است. شاخص دیگر، نرخ تورم متوسط تولید‌کننده است که تغییرات شاخص را در ۲۴ ماه منتهی به آذر مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بر این اساس، شاخص بهای تولید‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به آذرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی به آذر سال ۱۳۹۵ به میزان ۷/ ۹ درصد رشد کرده است. این میزان رشد در ماه آبان معادل با ۴/ ۹ درصد بوده است.

شاخص بهای تولید‌کننده از ۸ گروه اصلی تشکیل شده است. مهم‌ترین گروه در بین این ۸ گروه، ساخت (صنعت) است که حدود ۵۲ درصد از وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد. برخی از کارشناسان معتقدند که تورم این گروه را می‌توانند به نوعی به‌عنوان افزایش تقاضا در بخش صنعت تعبیر کرد زیرا در هنگامی که تقاضا در بخش صنعت وجود نباشد، معمولا سطح قیمت‌ها ثابت می‌ماند و حتی در برخی موارد تورم این بخش منفی خواهد شد؛ اما افزایش تقاضا ایجاد رونق در بخش صنعت همواره با تورم کم دامنه‌ای همراه خواهد بود. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در آذرماه نرخ تورم ماهانه این گروه ۲/ ۲ درصد ثبت شده که بیشترین مقدار در بین گروه‌ها بوده است. همچنین نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه معادل با ۳/ ۱۲ درصد ثبت شده است.

بانک و بیمه