وی افزود: علاوه‌بر این در حال مذاکره و تعامل با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هستیم تا در این پروژه‌ها در تهران ورود و بتوانیم یک برنامه هدفمند را اجرایی کنیم.امینی ادامه داد: با توجه به اینکه منطقه سیروس تهران یکی از مناطق ناکارآمد شهری و یکی از پهنه‌های بافت فرسوده محسوب می‌شود، گروه سرمایه‌گذاری مسکن قصد دارد با همکاری شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در این منطقه وارد عمل شود.مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری مسکن، افزود: ورود به پروژه بافت فرسوده تبریز به‌عنوان گام نخست در نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری کلید خورد. این پروژه در غرب تبریز و در منطقه ۴ جانمایی شده و برای اجرای آن حدود ۵۴ هزار متر زمین از شهرداری تبریز از محل منابع داخلی شرکت تملک شده است.