زینب حمیدی‌فر، دبیرهمایش درخصوص عناوین زیرمحورهای این همایش یادآور شد: برخی عناوین زیرمحورهای این همایش بررسی و اولویت‌بندی ریسک‌های مالی در صنعت بیمه، بررسی تاثیر دوره وصول مطالبات بر ریسک‌های مالی و نقش توانگری شرکت‌های بیمه در محاسبه ریسک‌های مالی است.دبیر همایش افزود: بررسی ارتباط ورشکستگی شرکت‌های بیمه با عدم‌محاسبه ریسک‌های مالی متناسب، اثر مدل‌های اکچوئری بر ریسک‌های مالی شرکت‌های بیمه در ایران و جهان، مولفه‌های موثر بر ریسک‌های عملیاتی و تاثیر آن بر میزان ریسک‌های مالی، اثرات نرخ سود بانکی در ریسک و تعهدات مالی شرکت‌های بیمه، نقش نهادهای بالادستی سیاست‌گذار بر کنترل ریسک‌های مالی، تاثیر قراردادهای کنسرسیوم بر ریسک‌های مالی در صنعت بیمه، نقش تنوع دارایی‌های شرکت‌های بیمه در ریسک‌های مالی، نقش شاخص‌های بازارهای سرمایه بر ریسک‌های مالی و تاثیر اجرایی شدن IFRS در شفافیت‌های مالی از دیگر عناوین زیرمحورهای این همایش است.