به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی ربیعی در نخستین جشنواره موسیقی نغمه‌های کار و تلاش گفت: معتقدم بخش اعظمی از مشکلات از فرهنگ کار و نوع نگاه به شغل است و امروز نگاه به کار بیش از هر چیز با مزد عجین شده است؛ البته معتقد نیستیم که بین مقوله کار و مزد، ارتباطی وجود نداشته باشد؛ اما واقعیت این است که امروزه مقوله کار با جوهره انسانی و در کلان خود، با جوهره حرکت رو به رشد جامعه فاصله گرفته است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه حتی تولیدات و بهره‌وری ما با فرهنگ کار ارتباط دارد، افزود: قطعا در نوع نگاه به فرهنگ کار، نیاز به یک تجدیدنظر اساسی داریم.او گفت: پول‌پاشی اگر منهای فرهنگ کار و ارزش نهادن به کار باشد، هیچ تاثیری در رشد بهره‌وری و اشتغال ندارد.

او نوع نگاه به فرهنگ کار را مورد تاکید قرار داد و گفت: اگر بخواهیم روی فرهنگ شغل، کار کنیم، ادبیات، شعر و موسیقی در قالب یک مجموعه موثر هستند تا نگاه جامعه به کار و فرهنگ آن تغییر کند.ربیعی با تاکید بر اینکه در بین شاخص‌های توسعه اجتماعی یک جامعه، قطعا فرهنگ کار از ضریب بسیار بالایی برخوردار است، گفت: در حوزه ادبیات کار، تئاتر کار، موسیقی کار، داستان و رمان کار، بنا داریم نهادسازی کنیم؛ حتی می‌توانیم موزه کار را تاسیس کنیم. قطعا در فعالیت‌های مرتبط با رشد اشتغال، باید از ابزارهای فرهنگ کار استفاده کنیم.او افزود: افرادی که با فرهنگ کار آشنا باشند، قطعا شکنندگی آنها در مقابل آسیب‌های اجتماعی نسبت به سایر افراد کمتر است.