به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، تبدیل شدن به سوپرمارکت خدمات فرابانکی و فرامالی، افزایش درآمدهای غیرمشاع با ارائه محصولات متنوع و افزایش کمی کاربران و بازنگری در جانمایی شعب با هدف حضور در اماکن دارای پتانسیل سودآوری بیشتر و جذب مشتریان حقیقی و حقوقی دارای گردش مالی بالا از جمله اقدامات استراتژیک موردنظر در تدوین نقشه راه بانک صادرات ایران تا سال ١٤٠٠ است. از این رو چابک‌سازی و حرفه‌ای کردن، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآیی نیروی انسانی و برنامه‌ریزی برای فروش دارایی‌های سمی و تعطیلی برخی شعب زیان‌ده از ابتدای سال‌جاری با جدیت در دستور کار مقامات و مسوولان بانک قرار گرفته و با استفاده از مکانیزم‌های ادغام و بازنگری بهتر در جانمایی کیفی، تعداد شعب در پایان آبان‌ماه ٩٦با ٧ درصد کاهش نسبت به آبان‌ماه سال ٩٥ به ٢٣٦٦ شعبه رسید تا ضمن ایجاد فضای مناسب‌تر برای افزایش کارآیی شعب، در راستای عمل به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر مصوبه سال ٩٤، املاک مازاد و شعب زیان ده خود را واگذار کند.