وی ادامه داد: مزیت رقابتی به‌صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید این تفکر برای ایجاد تغییر و دستیابی به تحول در سیستم شکل بگیرد. ما در بیمه نوین تلاش می‌کنیم محصولات و خدمات خود را از طریق رقابت‌مداری متمایز کنیم.کریم‌خان زند درخصوص اهمیت برنامه‌ریزی برای تعالی سازمانی در بیمه نوین گفت: تعالی سازمانی به معنای خلق ارزش برای تک‌تک اعضاست. این تعالی بدون گسترش توانایی و ایجاد فرصت رشد برای تمام همکاران، امکان‌پذیر نمی‌شود. رشد یک مقوله فردی نیست، در بیمه نوین تفکر رشد جمعی باید حاکم باشد و این به معنای مشارکت کارکنان و ایجاد امکان برای رشد برای افراد است.وی خاطرنشان کرد: برای تغییر وضع موجود باید تصمیم گرفت و این تغییر برای نوآوری و ایجاد فرصت باید با استفاده از یادگیری و آموزش محقق شود. من همواره تاکید کرده‌ام، نیاز به آموزش و به چالش کشیدن وضع موجود هرگز قطع نمی‌شود؛ چراکه با توجه به روند تحولات این نیاز هر روز بیشتر از قبل هم خواهد بود.مدیرعامل بیمه نوین از وضعیت قابل‌قبول این شرکت در بازار گفت و تصریح کرد: خوشبختانه جایگاه پایداری که امروز در آن هستیم نتیجه تلاش همه کارکنان و شبکه فروش است.دومین نشست هم‌اندیشی مدیران‌ ستادی و روسای شعب بیمه نوین در سال ۹۶، با محوریت بررسی و ارائه راهکارهای «افزایش پرتفوی و مشتری‌مداری» در هتل بزرگ تهران برگزار شد.