به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، این اوراق یکساله، بانام و معاف از مالیات است و به مدت ۶ روز کاری از تاریخ ۲۲ آذر سال‌جاری در شعب بانک تجارت عرضه می‌شود.سود سالانه این اوراق علی‌الحساب ۱۶ درصد و قابل پرداخت در مقاطع ماهانه است و بازخرید اوراق قبل از سررسید با نرخ ۱۴ درصد سالانه از تاریخ انتشار پرداخت می‌شود. بنابراین گزارش انتشار اوراق گواهی سپرده عام ازسوی بانک تجارت در راستای ارائه خدمات مالی به هموطنان و با دریافت مجوز از بانک مرکزی صورت پذیرفته است. این گزارش می‌افزاید: مشتریان می‌توانند با حضور در شعب بانک تجارت نسبت به خرید این اوراق اقدام کنند.