به گزارش روابط عمومی بیمه اتکایی ایرانیان، سید محمد آسوده، نایب رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل به همراه محمد میهن یار عضو هیات‌مدیره و نوشین تقی ختائی مشاور ارشد مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان، به‌منظور توسعه روابط بیمه‌ای با کشور‌های اروپایی با کارگزاران و بیمه‌گران اتکایی فرانسه دیدار و مذاکراتی داشتند.مدیرعامل بیمه اتکایی ایرانیان در مورد اهداف و دستاوردهای این ماموریت خاطرنشان کرد: مذاکرات موفقیت‌آمیزی درخصوص همکاری‌های متقابل بیمه‌ای و پوشش‌های اتکایی و همچنین همکاری در زمینه ارائه طرح‌ها نوین بیمه‌ای و بیمه اتکایی به عمل آمد. وی در بیان بخش دیگری از رهاورد‌های این سفر، به توافقات مقدماتی در امور آموزشی نیز اشاره کرد.بیمه اتکایی ایرانیان، اهداف توسعه این شرکت را در برنامه‌های پنج ساله تدوین کرده است که در حال حاضر مراودات اتکایی بین‌المللی را در برنامه دوم خود در دستور کار قرارداده است.