علاوه براین، گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم مصرف‌کننده آبان ماه که در هفته گذشته منتشر شد، نشان می‌داد که یکی از مهم‌ترین عوامل رشد تورم در ماه گذشته، گروه خوراکی‌ها بوده است. اما با توجه به گزارش خرده‌فروشی منتشرشده در هفته نخست آذر ماه به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم روند مشابه، تورم از مواد خوراکی عبور کرده و در آذرماه از فشار خوراکی‌ها بر تورم کاسته شود.

گزارش بانک مرکزی از مواد خوراکی در هفته منتهی به ۳ آذر ماه نشان می‌دهد که از میان ۱۱ گروه خوراکی مورد بررسی، چهار گروه تورم مثبت، سه گروه تورم منفی و تورم چهار گروه بدون تغییر بوده است.

براساس این گزارش، در هفته نخست آذر ماه سال‌جاری، چهار گروه «گوشت مرغ»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه» و « قند و شکر » تورم مثبت داشته‌اند که از میان این چهار گروه تنها سه گروه «گوشت مرغ» و «میوه‌های تازه» و «سبزی‌های تازه» با رشد قیمتی ۲ درصد، ۹/ ۱ درصد و ۱/ ۱ درصد تورم بالای یک درصد را ثبت کرده‌اند. ارقام گزارش منتشرشده نشان می‌دهد که در هفته مورد بررسی قیمت متوسط هر کیلو گوشت مرغ حدودا ۷ هزار و ۳۷۰ تومان بوده که نسبت به هفته قبل ۲ درصد افزایش قیمت داشته است. در گروه میوه‌های تازه نیز قیمت سیب زرد ۹/ ۱ درصد، پرتقال درجه یک ۵/ ۱ درصد، لیموشیرین ۸/ ۰ درصد و کیوی ۵/ ۸ درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۵/ ۰ درصد تا ۱/ ۹ درصد افزایش داشته است. بیشترین افزایش قیمت در اقلام این گروه به انگور اختصاص داشته که هر کیلوی آن در سطح شهر تهران به قیمت ۷ هزار و ۲۵۰ تومان عرضه شده است. در این گروه خوراکی، کمترین افزایش قیمت نیز به سیب قرمز تعلق داشته که هر کیلوی آن به قیمت ۵ هزار و ۱۲۰ تومان به فروش رسیده است.

در گروه سبزی‌های تازه نیز قیمت لوبیا سبز ۷/ ۱ درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۴/ ۰ درصد تا ۸/ ۳ درصد افزایش داشته است. قیمت سبزی‌های برگی نیز ثابت بوده است. براساس این گزارش، قیمت هر کیلو کدو سبز در شهر تهران به قیمت ۲ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده که به نسبت هفته گذشته رشد قیمتی ۸/ ۳ درصدی را ثبت کرده است. قیمت هر کیلو سیب‌زمینی نیز به حدود ۲ هزار و ۷۰ تومان نزدیک شد که تورم هفتگی ۴/ ۰ درصدی را به‌دست آورده است. گروه قند و شکر نیز در هفته مذکور تورم ۱/ ۰ درصدی را ثبت کرده است.

همچنین براساس گزارش منتشر شده بانک مرکزی، سه گروه خوراکی گوشت قرمز، برنج و تخم‌مرغ به ترتیب تورم منفی ۱/ ۰درصد، منفی ۱/ ۰ درصد و منفی ۶/ ۰ درصد داشته‌اند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند که قیمت متوسط هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان، به حدود ۴۶ هزار و ۵۱۰ تومان رسیده است که به نسبت هفته گذشته، ۲/ ۰ درصد کاهش قیمت داشته است. علاوه براین، هر کیلو گوشت گاو و گوساله بدون استخوان حدود ۴۱هزار و ۴۰۰ تومان بوده که قیمت آن به نسبت هفته گذشته ثابت بوده است. در گروه برنج نیز تورم برنج داخله درجه دو منفی ۵/ ۰ درصد و متوسط قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی و متوسط قیمت برنج داخله درجه یک بدون تغییر بوده است که تورم ۱/ ۰درصدی را برای گروه برنج به ارمغان آورده است.

تورم منفی تخم مرغ

گزارش بانک مرکزی در تاریخ منتهی به ۳ آذرماه سال جاری نشان می‌دهد که قیمت متوسط هر شانه تخم‌مرغ حدودا دو کیلیویی به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است که تورم هفتگی منفی ۶/ ۰ درصدی را ثبت کرده است. این درحالیست که بررسی روند تورم هفتگی تخم‌مرغ نشان می‌دهد که پس از تورم ۱/ ۱۵ درصدی این گروه خوراکی در هفته نخست آبان ماه(که بیشترین میزان تورم در این گروه از ابتدای سال تاکنون بوده است)، متوسط قیمت این گروه خوراکی روندی نزولی در پیش گرفته است. تورم ماهانه این گروه نیز افت قابل‌توجهی داشته است. تورم ماهانه گروه تخم‌مرغ در گزارش گذشته (هفته منتهی به ۲۶ آبان ماه)، حدود ۶/ ۱۷ درصد بوده که در هفته مذکور به حدود ۶/ ۱ درصد رسیده است، در واقع حدود ۱۶ واحد درصد افت داشته است. براساس گزارش خرده‌فروشی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۳ آذر ماه، چهار گروه «لبنیات»، «روغن»، «چای» و «حبوب» تغییر قیمتی نداشته‌اند. در میان این چهار گروه، قیمت گروه روغن ۷ هفته، قیمت گروه لبنیات ۵ هفته و گروه چای حدود ۴ هفته است که ثابت مانده است. اما قیمت گروه حبوب در هفته‌های گذشته نوسانات قیمتی هرچند اندکی را سپری کرده است.

کاهش فشار خوراکی‌ها بر تورم

بانک مرکزی گزارش جدید خود از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در یک ماه منتهی به ۳ آذر ماه را منتشر کرد. نتایج به‌دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۵ گروه غذایی افزایش، ۲ گروه غذایی کاهش و ۴ گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی‌مانده است. به این ترتیب، گروه سبزی‌های تازه با تورم ۸/ ۱۷ درصد، گروه گوشت مرغ با تورم ۵/ ۲ درصد، گروه تخم‌مرغ با تورم ۶/ ۱ درصد، گروه حبوب با تورم ۴/ ۰ درصد و گروه گوشت قرمز با تورم ماهانه ۳/ ۰ درصد گروه‌هایی بودند که تورم مثبت ماهانه داشته‌اند. در مقابل، گروه میوه‌های تازه و گروه قند و شکر به ترتیب تورم منفی ۹/ ۱ درصد و منفی ۴/ ۰ درصد را ثبت کرده‌اند. چهار گروه خوراکی لبنیات، برنج، چای و روغن نیز در بازه یک ماهه منتهی به ۳ آذرماه تغییر قیمتی نداشته‌اند.

براساس گزارش بانک مرکزی از نرخ تورم مصرف‌کننده که در هفته گذشته منتشر شد، آمارها نشان می‌دهد در مهر ماه نرخ تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها منفی ۵/ ۰ درصد گزارش شده بود، اما در آبان ماه نرخ تورم این گروه به ۸/ ۱ درصد رسیده است و از آنجایی که این گروه یک‌چهارم وزن کل شاخص را تشکیل می‌دهد اثر پررنگی در تورم کل داشته است. اما بررسی گزارش خرده‌فروشی هفته نخست آذر ماه نشان می‌دهد که در صورت تداوم روند کاهشی تورم این گروه تا پایان آذرماه، تورم این گروه اثر کمرنگ‌تری بر تورم کل خواهد گذاشت.