علیرضا رحیمی گفت: «برنامه‌های جدید این شرکت در ارتقای جایگاه صنعت پرداخت تاثیرگذار است، به همین دلیل امیدواریم تا بتوانیم سهم خود را دربازار افزایش دهیم». رحیمی تاکید کرد: «چه در بخش خدمات و چه در پوزهای فروشگاهی و چه در نرم‌افزارهای نوین، قطعا با یک برنامه‌ریزی صحیح و مدون در ایران‌کیش روبه‌رو خواهیم بود.» وی با اشاره به حمایت بانک تجارت از ایران‌کیش گفت: «قطعا یکی از اهداف بانک تجارت به‌عنوان سهامدار عمده این شرکت حمایت از ایران‌کیش در تمامی زمینه‌ها است. بانک تجارت و ایران‌کیش طرح‌های مشترکی در بازار دارند که یکی از آنها محصول آسان‌خرید است، محصولات مشترک بیشتری بین بانک و شرکت در آینده خواهیم داشت و در بخش طراحی و نوسازی محصولات می‌توانیم در تعامل با یکدیگر باشیم.» نایب‌رئیس هیات‌مدیره ایران‌کیش با تاکید بر جایگاه خوب ایران‌کیش و اقبالی که در بازار نسبت به این سهام وجود دارد، گفت: «عملکرد صورت‌های مالی که در کدال گذاشته می‌شود نشانگر بازدهی خوب شرکت است. قطعا براساس عملکرد و EPS که در آینده محقق می‌کنیم، اتفاقات بهتری نیز برای این شرکت رخ خواهد داد.» وی افزود: «قسمت عمده درآمد ایران‌کیش خارج از درآمدهای شاپرکی است و باید سعی کرد ارزش افزوده‌های بیشتری از طریق طراحی محصولات و خدماتی که عرضه می‌شوند، فراهم کرد.