نایب‌رئیس هیات‌مدیره بانک پارسیان خاطرنشان کرد: درخصوص تامین مالی این قبیل شرکت‌ها، ضروری است که به اقتضائات ساختاری آنان نظیر نرخ توسعه کسب‌و‌کار، تحولات سریع در صنعت، دارایی‌های نامشهود و نحوه ارزیابی آن، عوامل برهم زننده فضای کسب‌و‌کار و احتمال بالای شکست این شرکت‌ها توجه خاصی شود. دکتر پرویزیان، مدیرعامل بانک پارسیان نیز با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی به مجموع اقدامات انجام گرفته توسط بانک پارسیان در حوزه دانش‌بنیان و همکاری‌های مرتبط با بنیاد برکت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و مراکز علمی و تحقیقاتی اشاره کرد و با اشاره به وضعیت کنونی کشور، راه برون‌رفت از آن را سرمایه‌گذاری و حمایت‌های مختلف از شرکت‌های دانش‌بنیان به‌صورت یک زنجیر متصل به هم تا خلق ثروت جدید دانست.