ایرج ندیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به رویکردهای جدید دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، اظهار کرد: یکی از رویکردها نگاه به بودجه عملیاتی و عملکردی و بازتعریف بسیاری از مسوولیت‌ها و پرداخت منابع است.مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به موضوع هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: نگاه دولت، مدیریت منابع هدفمندی و نفی فقر مطلق است که از طریق تجمیع و هدایت منابع هدفمندی انجام خواهد شد، بنابراین پیشنهاد شده تا یارانه دهک‌های پایین مانند مددجویان و افراد شناخته‌شده تحت پوشش سازمان‌های حمایتی افزایش یابد.وی افزود: احتمال دارد صندوقی برای منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی شود تا یارانه نقدی از محل این صندوق به‌صورت متمرکز هزینه شود.ندیمی ادامه داد: در حقیقت به‌جای اینکه بگوییم چه میزان ثروتمند یا غیرنیازمند باید حذف شوند، آنهایی که احراز شده‌اند مشمول دریافت یارانه خواهند بود. بنابراین پیشنهاد مدیریت پرداخت یارانه نقدی در دولت مطرح است و باید منتظر ماند که چه پیشنهاد‌ی تصویب می‌شود.

این نماینده سابق مجلس در مورد افزایش حامل‌های انرژی نیز گفت: سازمان برنامه و بودجه هیچ تصمیمی در مورد افزایش حامل‌های انرژی ندارد و با مدیریت منابع از محل نفت، مالیات به دنبال پوشش مصارف بودجه است اما این احتمال وجود دارد که در مجلس برای این موضوع تصمیم‌گیری شود.وی یکی دیگر از رویکردهای لایحه بودجه ۹۷ را متوجه موضوع سلامت دانست و افزود: روش مدیریت بیمه سلامت قطعاً تغییر خواهد کرد و وضعیت درصدها،‌ سهم بیمارستان‌ و بیماران بازتعریف خواهد شد. یک پیشنهاد این است که درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها نیز به خزانه واریز و با نظارت بیشتری تخصیص یابد. اکنون درآمد اختصاصی آنها خود هزینه‌ای است و بدون نظام نظارتی به خزانه واریز نمی‌شود.به گفته مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای توسعه اشتغال و طرح‌های عمرانی توأمان از منابع یارانه،‌ تسهیلات، درآمد بودجه و ردیف‌های رونق تولید استفاده خواهد شد و موضوع واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی را دنبال خواهیم کرد.