براساس این شفاف‌سازی، بیمه حافظ علت افزایش درآمد سرمایه‌گذاری‌های ۶ ماه  ابتدایی سال ۹۶ نسبت به سه ماه  ابتدایی ۹۶را واریز وجوه افزایش سرمایه و تعلق سود کوتاه مدت به آن اعلام کرده است.افزون بر این، رشد حق بیمه در سه ماه دوم نسبت به سه ماه‌اول سال ۹۶معادل ۷۰درصد صورت گرفته است. همچنین سهم پرتفوی رشته شخص ثالث از ۳۶/ ۶۰ در سه ماه ابتدایی سال جاری به ۹۰/ ۴۷ درصد در ۶ ماه سال ۹۶ کاهش یافته است.از سویی دیگر، بیمه حافظ اعلام کرد که حذف پرتفوهای پرریسک از جمله موتورسیکلت و وسایل نقلیه بالای ۱۰سال ساخت، در رشته شخص ثالث و جایگزینی آن با پرتفوهای کم ریسک و اعمال شرط ضریب خسارت برای قراردادهای بیمه‌ای برای کنترل ضریب خسارت از عمده دلایل کاهش ۱۰درصدی میانگین ضریب خسارت سهم نگهداری در اطلاعات ۶ ماهه نسبت به سه ماه  اول سال ۱۳۹۶است.