وی افزود: در این جهت از کلیه نهادها و سازمان‌های مرتبط مانند نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی، حوزه سلامت، راهداری، حمل‌و‌نقل، نهادهای مرتبط یا ساخت‌و‌ساز و... دعوت شده تا در این همایش حضور یابند.صفری با تاکید بر ضرورت آگاهسازی جامعه از ریسک و خسارات احتمالی ناشی از وقوع حوادث طبیعی و غیر طبیعی، گفت: در این جهت همایش امسال یک گردهمایی فرا صنعتی است و تاکید همایش نیز بر ریسک‌های خارج از صنعت بیمه است.رئیس پژوهشکده بیمه افزود: گرایش همایش امسال تمرکز بر بیمه‌گذاران بزرگ پر ریسک است؛ چراکه علاوه‌بر ریسک‌های طبیعی ریسک‌هایی با منشأ انسانی نیز در حوزه‌های مختلف وجود دارد و باید به‌صورت بهینه مدیریت شود.وی در ادامه با اشاره به برگزاری پنج پنل تخصصی گفت: پنج پنل تخصصی مدیریت ریسک و بیمه درباره حوادث فاجعه آمیز؛ مدیریت ریسک و بیمه و صنعت انرژی؛ مدیریت ریسک و بیمه در صنعت حمل‌و‌نقل؛ مدیریت ریسک و بیمه در حوزه سلامت و مدیریت ریسک و بیمه در موسسات بیمه در این همایش برگزار می‌شود.صفری با بیان اینکه پژوهشکده بیمه، بیمه‌نامه‌های زلزله و آتش‌سوزی را براساس ‌‌شاخص‌های خاص طراحی کرده است، افزود: حوادث فاجعه آمیز طبیعی و ریسک‌های انسانی اهمیت بسیار زیادی دارند که یکی از چالش‌های اصلی جامعه ما و صنعت بیمه کشور به‌شمار می‌رود. ایران یک کشور حادثه‌خیز به لحاظ حوداث طبیعی و انسانی است.