بنا بر این گزارش، بانک صادرات ایران به‌منظور تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش اشتغال و تولید به‌عنوان بانک عامل پرداخت تسهیلات به پروژه «پدیده شاندیز» انتخاب شد. این بانک همچنین در جهت پیشبرد این پروژه در اولین مرحله، تسهیلات ریالی لازم برای تمامی پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی در بخش‌های «تجاری» و «مسکونی» این مرکز را مطابق با نظر کارفرما (شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز) و براساس قراردادهای فی مابین با پیمانکاران ذی‌ربط پرداخت کرده است. براساس این گزارش، اخیرا وزیر کشور و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسوولان و مقامات استان خراسان رضوی به‌طور جداگانه از هماهنگی‌های صورت گرفته و حمایت مالی بانک صادرات ایران قدردانی کردند.