به گزارش روابط عمومی بانک ملت، کمپین «به احترام هم»، جریانی اجتماعی است که افراد جامعه را به احترام متقابل دعوت می‌کند و از آنان می‌خواهد به احترام یکدیگر ملاحظات اخلاقی هرچند کوچک را رعایت کنند. براساس این گزارش، بانک ملت برای شروع این کمپین، حریم خصوصی دستگاه‌های خودپرداز را در اولویت قرار داده است. بر این اساس و با توجه به تحقیقات انجام شده و در نظر گرفتن دغدغه مشتریان، بانک ملت طرح محدوده حریم خصوصی خودپرداز را طراحی و اجرا کرده است تا گامی در جهت فرهنگ استفاده صحیح از خدمات خودپرداز برداشته باشد.