به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، کارشناسان علت افزایش سهم خانه‌‌اولی‌ها از کل معاملات مسکن را افزایش حجم و سرعت پرداخت تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس‌‌انداز مسکن یکم به زوج‌ها و سایر افراد خانه‌‌اولی متقاضی دریافت تسهیلات اعلام می‌کنند. این در حالی است که روند پرداخت تسهیلات از محل صندوق پس‌‌انداز مسکن یکم به متقاضیان خانه‌‌اولی و زوج‌‌های جوان نشان می‌دهد این سهم طی ماه‌های آینده افزایش خواهد یافت. بر این اساس، با افزایش حجم پرداخت تسهیلات و فرا رسیدن موعد پرداخت تسهیلات به تعداد بیشتری از سپرده‌گذاران، خانه‌‌اولی‌های بیشتری با استفاده از تسهیلات بانکی اقدام به خرید مسکن خواهند کرد. هم‌‌اکنون به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳ هزار متقاضی جدید در صندوق پس‌‌انداز مسکن یکم سپرده‌گذاری و ثبت‌‌نام می‌کنند که در صورت تکمیل رقم اولیه سپرده (سقف ۴۰ میلیون تومانی سپرده در شهر تهران برای دریافت ۸۰ میلیون تومان تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان انفرادی و سپرده ۸۰ میلیونی برای دریافت تسهیلات زوجین تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان) بعد از گذشت یک سال می‌توانند تسهیلات خود را دریافت کنند.