وی با اعلام این نکته که بیمه آسیا در سه سال گذشته حائز رتبه اول گروه موسسات بیمه‌ای یکصد شرکت برتر کشور بوده و دارای رتبه یک توانگری مالی نیز است، افزود: شرکت بیمه آسیا توانسته مدیریت بهینه‌ای بر منابع ذخایر ریاضی بیمه‌های عمر داشته باشد و از محل منافع حاصل از آن، برخلاف بسیاری از شرکت‌های بیمه، به تمامی بیمه‌گذاران عمر ۲۳ سال گذشته خود سود مشارکت در منافع پرداخت و بیمه‌گذاران را سهیم کرده است.سربخشیان گفت: در واقع تفاوت‌ها در محصول نبوده و قطعا درخدمات پس از فروش خواهد بود. بیمه آسیا با توان مالی و رتبه توانگری بالا و ذخایر ریاضی بسیار مطمئنی که در اختیار دارد، می‌تواند به بیمه‌گذاران اطمینان دهد که سرمایه‌شان تضمین می‌شود. در کنار آن می‌توان خدمات بسیار خوب بیمه‌ای ارائه کرد.وی همچنین تاکید کرد: عبارت «بیمه‌‌نامه عمر و پس‌انداز» از سه کلمه تشکیل شده است؛ که به ترتیب اهمیت، شروع آن با کلمه «بیمه‌نامه»، در ادامه کلمه دوم آن «عمر یا زندگی» و در نهایت کلمه سوم «پس‌انداز» است. در واقع وجه غالب آن بیمه عمر بودن آن است که در کنار این پوشش‌های بیمه‌ای، قطعا پوشش پس‌اندازی هم برای تامین اقتصادی خانواده‌ها در نظر گرفته شده است هرچند که متاسفانه در حال حاضر برای فروش بیمه‌های عمر، بخش پس‌اندازی بیشتر تبلیغ می‌شود و وجه غالب بیمه‌ای در این جریان نادیده گرفته شده است.