این مسوول کنترل بانک با بیان اینکه بانک‌های کمی با ایران همکاری دارند، گفت: اوبربانک اتریش با ۱۴ بانک ایرانی قرارداد امضا کرده و بانک رایفایزن هم از جمله بانک‌های اتریشی است که قرار است وارد مراودات مالی با ایران شود.مارخهارت با تاکید بر اینکه شرکت‌های بزرگ اتریشی که به ایران کالا صادر می‌کنند بدون وجود گارانتی‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانکی نمی‌توانند کار کنند، توضیح داد: اما برای شرکت‌های کوچک چه زمان تحریم‌ها و غیر‌تحریم‌ها این پشتیبانی‌های بانکی وجود داشته و با ایران کار می‌کردند، چنانچه مراودات تجاری ایران و اتریش در زمان تحریم‌ها حدود ۲۰۰ میلیون یورو بود.

او در پاسخ به این سوال که اطمینان سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری و وجود ضمانت‌نامه‌های بانکی چقدر در افزایش مراودات تجاری دو کشور موثر است، بیان کرد: حجم مراودات تجاری دو کشور ایران و اتریش تا قبل از تحریم‌ها ۸۰۰ میلیون یورو بود و ما سعی می‌کنیم دوباره به این رقم دست یابیم.براساس این گزارش، کنترل بانک اتریش یک بانک خصوصی است و به‌طور خاص در زمینه صادرات به کشورهای مختلف فعال است و این بانک سرمایه سرمایه‌گذاران را از جمله سرمایه فعالان اقتصادی در مراودات تجاری با ایران تضمین می‌کند.