بانک مرکزی گزارش جدید خود را از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۱۲ آبان منتشر کرد. نتایج به‌دست آمده از گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد در میان ۱۱ گروه غذایی «لبنیات»، «تخم‌مرغ»، «برنج»، «حبوب»، «میوه‌های تازه»، «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «قند و شکر»، «چای» و «روغن نباتی» متوسط قیمت ۴ گروه غذایی افزایش، ۲ گروه غذایی کاهش و ۵ گروه غذایی نیز بدون تغییر باقی مانده است.براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۲ آبان سال‌جاری، از میان ۴ گروه مواد غذایی که تورم مثبت داشته‌اند، تنها دو گروه تورم بالای یک درصد را ثبت کرد و در این میان، بیشترین تورم هفتگی به گروه «سبزی‌های تازه» اختصاص داشت. این گروه به نسبت هفته قبل ۶/ ۵ درصد افزایش قیمت داشته است. در گروه سبزی‌های تازه، بهای کدو سبز ۷/ ۴ درصد و پیاز ۱/ ۰ درصد کاهش را تجربه کرد، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۸/ ۰ تا ۷/ ۱۴ درصد افزایش داشت؛ به‌طوری‌که قیمت هر کیلو گوجه‌فرنگی به ۲هزار و ۷۲۰ تومان رسید که به نسبت هفته قبل تورم ۷/ ۱۴ درصدی را ثبت کرد و در مقابل هر کیلو کدو سبز به قیمت ۲ هزار و ۹۹۰ تومان معامله شد که به نسبت هفته قبل ۷/ ۴ درصد افت را تجربه کرد.گروه تخم‌مرغ نیز در هفته مورد بررسی از شتاب قیمت آن کاسته شد و تورم مثبت ۵/ ۲ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب هر شانه حدود ۲ کیلوگرم تخم‌مرغ به قیمت ۱۳ هزار و ۴۰ تومان در شهر تهران عرضه شد.

براساس آخرین گزارش بانک مرکزی، گروه حبوب نیز ۶/ ۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. در این گروه، عدس، نخود و لوبیا قرمز به ترتیب ۲ درصد، ۳/ ۰ درصد و ۲/ ۰ درصد تورم هفتگی را ثبت کردند و قیمت سایر اقلام این گروه به نسبت هفته قبل تغییری نکرده است. گروه گوشت قرمز نیز چهارمین گروه با تورم مثبت بود که براساس آخرین گزارش بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۲ آبان، ۳/ ۰ درصد افزایش داشته است. براساس گزارش منتشر شده، هر کیلو گوشت گوسفند با استخوان به قیمت متوسط ۴۶ هزار و ۵۰۹ تومان در شهر تهران به فروش رسید که تورم هفتگی ۵/ ۰ درصد داشته است. گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز به مبلغ ۴۱ هزار و ۴۲۶ تومان عرضه شد و قیمت آن به نسبت هفته قبل تغییری نداشته است.از سوی دیگر، براساس گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت برخی اقلام خوراکی در شهر تهران، در میان یازده گروه موادغذایی، دو گروه «میوه‌های تازه» و «گوشت مرغ» با تورم هفتگی منفی مواجه بوده‌اند.بر مبنای گزارش بانک مرکزی هر کیلو مرغ به قیمت ۷ هزار و ۵۶ تومان رسید که به نسبت هفته قبل افت قیمتی ۸/ ۱ درصد را ثبت کرده است. این در حالی است که در گزارش قبل  که بانک مرکزی منتشر کرده بود، گوشت مرغ تورم ۱۵ درصدی را تجربه کرد و به قیمت ۷ هزار و ۲۰۰ تومان نزدیک شده بود. اما در هفته مورد بررسی با عرضه این مواد غذایی پرطرفدار از قیمت آن کاسته شده است.

در گروه میوه‌های تازه بهای پرتقال درجه یک معادل ۶/ ۳ درصد،گلابی ۷/ ۵ درصد، هلو ۹/ ۵ درصد، هندوانه ۱/ ۲ درصد و موز ۱/ ۳ درصد افزایش، ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۶/ ۰ تا ۸/ ۶ درصد کاهش یافت. براساس گزارش منتشر شده، متوسط قیمت هر کیلو هلو در سطح شهر تهران ۷ هزار و ۸۰ تومان بوده که تورم هفتگی ۹/ ۵ درصد را ثبت کرده است. از سوی دیگر قیمت هر کیلو انار به حدود ۶ هزار و ۹۶۰ تومان رسید که به نسبت هفته قبل منفی ۸/ ۶ درصد کاهش داشته است.براساس گزارش رسمی بانک مرکزی در هفته منتهی به ۱۲ آبان، متوسط قیمت ۵ گروه لبنیات، برنج، قند و شکر، چای و روغن نباتی بدون تغییر بوده است. به این ترتیب، در گروه لبنیات تنها پنیر غیرپاستوریزه ۳/ ۰ درصد افزایش قیمت داشت و سایر اقلام این گروه تغییر قیمتی را تجربه نکردند و در گروه قند و شکر نیز قیمت قند در ۳ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت شکر در ۳ هزار و ۲۴۰ تومان ثابت بود و نوسان قیمتی را ثبت نکرده‌اند.

تخم‌مرغ پیشتاز در تورم ماهانه

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی در یک ماه منتهی به ۱۲ آبان بیانگر آن است که در بازه زمانی مورد بررسی در میان ۱۱ گروه غذایی، ۷ گروه دارای تورم مثبت و۲ گروه غذایی دارای تورم منفی بوده و تغییرات قیمتی ماهانه ۲ گروه نیز بدون تغییر بوده است. از میان ۷ گروهی که تورم مثبت داشته‌اند، بیشترین افزایش قیمت به گروه «تخم‌مرغ» اختصاص داشت که تورمی ۵/ ۲۴ درصدی را ثبت کرده است. بر همین اساس متوسط قیمت گروه‌های «سبزی‌های تازه»، «گوشت قرمز»، «گوشت مرغ»، «چای»، «لبنیات» و «حبوب» به ترتیب تورم ۶/ ۱۰ درصد، ۵/ ۱ درصد، ۵/ ۰ درصد، ۴/ ۰ درصد، ۳/ ۰ درصد و ۳/ ۰ درصد بوده‌اند. از سوی دیگر، قیمت دو گروه«قند و شکر» و «میوه‌های تازه» در یک ماه منتهی به ۱۲ آبان با کاهش قیمت رو‌به‌رو شده‌اند. به این ترتیب، گروه قند و شکر تورم منفی ۱/ ۱ درصد و میوه‌های تازه تورم منفی ۲/ ۱ درصد را ثبت کرده‌اند.علاوه بر این، براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تغییرات قیمتی ماهانه ۲ گروه برنج و روغن نباتی بدون تغییر بوده است.

آنالیز سالانه

گزارش بانک مرکزی از متوسط قیمت خرده‌فروشی برخی مواد غذایی نشان می‌دهد در یک‌سال منتهی به ۱۲ آبان‌ماه، متوسط قیمت ۱۰ گروه غذایی افزایش و تورم نقطه‌به‌نقطه تنها یک گروه غذایی کاهش یافته است. براساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه ۴ گروه «تخم‌مرغ»، «سبزی‌های تازه»، «میوه‌های تازه» و «چای» بیش از ۲۰ درصد بوده است. در میان این گروه‌ها با تورم مثبت، گروه تخم‌مرغ با ۴۵ درصد بیشترین تورم نقطه‌به‌نقطه را ثبت کرده است. پس از آن گروه سبزی‌های تازه افزایش قیمتی ۹/ ۳۰ درصد، گروه میوه‌های تازه تورم ۵/ ۲۳ درصد و گروه چای تورم ۴/ ۲۰ درصد را ثبت کرده است.از سوی دیگر در بازه مذکور، گروه قند و شکر تورم نقطه‌به‌نقطه منفی ۲/ ۱۳ درصدی داشته است.

بانک و بیمه