محصولات مجتمع فولاد روهیناجنوب انواع میلگردهای ساده و آجدار، به دو شکل متفاوت آج دوکی و آج یکنواخت در سایزهای مختلف از ۸ تا ۴۰ شاخه است که مطابق با استانداردهای قابل‌صادرات عرضه خواهد شد.با راه‌اندازی فولاد روهینا جنوب برای ۴۴۵ نفر اشتغال مستقیم ایجاد می‌شود و موجب اجرایی شدن سیاست‌های دولت در ارتباط با توسعه و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی کشور و رونق و توسعه این منطقه از کشورمان می‌شود.