وی با بیان اینکه فضای مناسبی برای توسعه روابط بانکی بین ایران و سوئیس وجود دارد، تاکید کرد: راه‌های همکاری بانکی بین ایران و سوئیس به شکل مناسبی در حال گشایش است. خزاعی افزود: در این جلسه در مورد راهکارهای بانکی که از طریق آن بتوان پروژه‌های ایرانی را فاینانس کرد، مذاکراتی انجام دادیم که بسیار امیدبخش بود. رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران گفت: در دیدار با طرف سوئیسی همچنین موضوع فاینانس پروژه‌های حوزه‌های سرمایه‌گذاری و پوشش‌های بیمه‌ای آنها از طریق شرکت‌های اروپایی و راهکارهای آن مورد بحث قرار گرفت. این گزارش حاکی است فلیپ لئوبا، وزیر اقتصاد ایالت «وود» سوئیس نیز طی سخنانی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طی مدت حضور در ایران جلسات بسیار خوبی با شرکت‌های ایرانی برای توسعه همکاری‌ها در بخش اقتصادی داشتیم و معتقدیم، فرصت بسیار خوبی برای توسعه روابط اقتصادی و حوزه‌های صنعتی بین دو کشور فراهم آمده است.