مسعود خاتونی در گفت‌وگو با روابط عمومی بانک ملی ایران با بیان اینکه نگرانی بابت شارژ دستگاه‌های خودپرداز در مسیر راهپیمایی اربعین نداریم، افزود: اکنون بانک ملی ایران بزرگ‌ترین شبکه خودپرداز کشور با بیش از ۷ هزار و ۲۰۰ دستگاه را در اختیار دارد و از این جهت تجربه خوبی برای شارژ خودپردازها داریم. معاون فناوری اطلاعات و شبکه ارتباطات بانک ملی ایران بیان کرد: سقف اعتباری خزانه‌ها و دستگاه‌های خودپرداز مستقر در طول مسیر زائران اربعین نیز افزایش یافته است. وی با اعلام اینکه میانگین خطاپذیری دستگاه‌های خودپرداز شبکه بانکی پنج درصد و در بانک ملی ایران کمتر از سه درصد است، افزود: این نشان می‌دهد که بانک ملی ایران میانگین و شاخص شبکه بانکی در این بخش را نیز بهبود بخشیده است.