به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات، علی صالح‌آبادی گفت: اهمیت توسعه صادرات در جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب، ایجاب می‌کند مجموعه دستگاه‌های متولی توسعه صادرات غیر‌نفتی، اعم از اجرایی و قانون‌گذار، بررسی و حل مشکلات موجود بر سر راه توسعه صادرات را در اولویت قرار دهند. این نکته به‌ویژه در اجرای برنامه‌های بلند جمهوری اسلامی ایران در زمینه گذار از اقتصاد تک‌‌محصولی و متکی به نفت از اهمیتی مضاعف برخوردار می‌شود. وی در ادامه به تشریح عملکرد ۶ ماه اول سال‌جاری این بانک پرداخت و گفت: مجموع تسهیلات پرداختی ارزی و ریالی در ۶ ماه اول امسال ۲۹ هزار و ۸۰۳ میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵/ ۳۵ درصد رشد داشته است. همچنین تسهیلات پرداختی در بخش سرمایه در گردش تا پایان شهریورماه سال‌جاری ۲۰ هزار و ۳۴۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۹ درصد رشد را تجربه کرده‌ایم. صالح‌آبادی تسهیلات اعطایی در بخش طرح را در نیمه اول امسال معادل۴ هزار و ۳۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۵۰ درصد رشد و در مجموع تسهیلات پرداختی امسال در شهریور ماه نسبت به ماه قبل از آن ۵/ ۲۴ درصد رشد داشته است. صالح‌آبادی ضمن اشاره به آمار خدمات اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه تصریح کرد: ۵۸۲ میلیون دلار اعتبار اسنادی وارداتی داشته‌ایم که نسبت به ماه گذشته ۱۳۶ درصد و نسبت به سال قبل ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین ۲/ ۸۸ میلیون دلار اعتبار اسنادی صادراتی و بروات اعطا شده که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۱۴۵ درصد رشد را در این بخش شاهد بوده‌ایم. همچنین تعداد حواله‌های وارده ارزی طی ۶ ماه اول سال ۷۲۲ فقره با مبلغ ۹۴۲ میلیون دلار بوده که نسبت به سال قبل در همین مدت به لحاظ تعداد ۱۲۲ درصد رشد و از نظر مبلغ ۱۹۰ درصد رشد داشته است.