محمدرضا تابش در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه اخیرا مقام معظم رهبری بخشی از مسائل مربوط به موسسات مالی و اعتباری را به سران سه قوه ارجاع داده بودند، گفت: اخیرا سران سه قوه با محوریت حل مشکل سپرده‌گذاران کاسپین جلسه‌ای داشتند. او با ابراز اینکه در جلسه سران قوا تصمیم گرفته شده بود تا سقف ۱۰۰ میلیون پول سپرده‌گذاران پرداخت شود، ادامه داد: با مجوز شرعی که سران قوا گرفته‌اند مقرر شده تا سقف ۲۰۰ میلیون پول سپرده‌گذاران پرداخت شود. نماینده مردم اردکان در مجلس با تصریح به اینکه با شکایت برخی از سپرده‌گذاران به قوه‌قضائیه منابع مالی موسسات مالی که دچار مشکل شده‌اند توقیف شده و امکان پرداخت تا سقف ۲۰۰ میلیون‌ تومان امکان ندارد، گفت: مقرر شده که لیست حساب‌های موسسات مالی به قوه‌قضائیه اعلام شود تا قوه‌قضائیه حکم به رفع توقیف اموال موسسات مالی بدهد تا پول سپرده‌گذاران تا سقف ۲۰۰ میلیون مسترد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اعلام اینکه با پیشنهاد رئیس قوه‌قضائیه هیاتی مرکب از هیات تصفیه موسسه مالی فرشتگان، هیات‌مدیره کاسپین، یک نماینده مجلس، یک نماینده از دادستانی کل کشور، رئیس دادسرای مالی (آقای پسندیده) و  معاون نظارت بانک مرکزی برای حل مشکل سپرده‌گذاران تشکیل شده است، اضافه کرد: این هیات قرار است وضعیت بدهی‌ها به سپرده‌گذاران و اموال موسسه مالی فرشتگان را که قرار است به موسسه مالی کاسپین برای پرداخت پول سپرده‌گذاران واگذار شود، مشخص کند. عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار با اعلام اینکه اولین جلسه این هیات تشکیل و در آن جلسه به سه تصمیم رسیده شد، افزود: اولین تصمیم این بوده اموالی که در  قیمت‌گذاری‌های انجام‌شده بین موسسات مالی فرشتگان و کاسپین  توافق طرفینی روی آن حاصل شده است، نقل و انتقال آنها انجام شود.