به گزارش روابط عمومی بانک اقتصاد نوین، آرام رشیدی با اشاره به انتشار صورت‌های مالی میان دوره‌ای ۶‌ماهه منتهی به شهریور ۱۳۹۶ این شرکت گفت: به‌رغم همه محدودیت‌ها سود سهام شرکت در ۶ ماه نخست امسال ۷۵ درصد رشد کرده است که این مهم نشان‌دهنده عملکرد مطلوب شرکت در بازار بیمهی کشور است. وی گفت: سودآوری بیمه نوین در سال جاری حاصل تدوین استراتژی و تصمیم‌سازی برای اجرای به هنگام برنامه‌های شرکت است که به مدت دو سال به‌صورت گام به گام شناسایی و دنبال شده است. وی افزود: طبق صورت‌های مالی ۶ماهه نخست سال‌جاری، این سود حاصل رشد ۱۸ درصدی حق بیمه صادره و همچنین کاهش ۱۱ درصدی خسارت طی این مدت و البته کاهش خسارات معوق و هزینه‌های مالی شرکت بوده است. رشیدی همچنین درباره بهینه‌سازی بسترهای شرکت در حوزه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: علاوه بر تمرکز در حوزه فنی و ارتقای کمی و کیفی در حوزه عملیات بیمه‌گری، خوشبختانه برنامه‌ریزی برای مدیریت و هدایت صحیح جریان سرمایه‌گذاری شرکت نیز طبق برنامه پیش‌بینی شده منجر به سودآوری شرکت شده است. معاون پشتیبانی و امور اقتصادی بیمه نوین اضافه کرد: برآیند اقدامات اجرایی در حوزه‌های مختلف منتج به این رشد و شناسایی سود ۸۹ریالی در پایان دوره ۶‌ماهه نخست سال جاری بوده است.