به گزارش روابط عمومی صندوق تامین خسارت‌های بدنی، دکتر علی جباری افزود: از ابتدای سال گذشته و با هماهنگی با پلیس، هیچ موتورسیکلتی بدون بیمه‌نامه پلاک نشده است.این مقام مسوول با یادآوری اجرای دو مرحله از طرح بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها گفت: قبل از اجرای این طرح تنها ۳۰۰ هزار موتورسیکلت دارای بیمه‌نامه بودند که با اجرای این طرح به یک میلیون موتورسیکلت افزایش پیدا کرد، ولی با این حال همچنان ۱۰ میلیون موتورسیکلت بدون بیمه‌نامه هستند.