تورم ماهانه ۱/ ۱ درصدی

مرکز آمار گزارش ماهانه شاخص قیمت کالاها و خدمات را برای مهرماه سال‌جاری منتشر کرد. بر مبنای این گزارش، در اولین ماه پاییز، در حالی شاخص قیمت کل ۱/ ۱ درصد افزایش یافته است که در آخرین ماه تابستان بدون تغییر مانده بود. در دسته‌بندی مرکز آمار، سبد مصرفی کالاها و خدمات خانوار به دو دسته «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» و «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» تقسیم می‌شود. بر مبنای این گزارش در شهریورماه سال‌جاری، درحالی‌که شاخص قیمت «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» ۷/ ۰درصد افزایش یافته بود، اما شاخص قیمت گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» با یک کاهش حدود ۵/ ۱ درصدی مواجه شده بود که مهم‌ترین علت آن را می‌توان به ورود به سال تحصیلی جدید و افزایش خرید‌های غیر‌خوراکی نسبت داد. در مهرماه، برآیند رشد ۱/ ۰ درصدی در شاخص گروه اول و رشد ۷/ ۱ درصدی در شاخص گروه دوم، تورم ماهانه ۱/ ۱ درصدی را باعث شده است. زیرگروه «گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آن» با رشد منفی ۳/ ۲ درصدی بیشترین اثر کاهنده را در تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها داشته است. این در حالی است که این گروه در نیمه ابتدایی سال‌جاری معمولا اثر فزاینده در شاخص کل داشته‌اند. به‌علاوه، بیشترین اثر فزاینده را زیرگروه «میوه و خشکبار» با ثبت رشد ۶/ ۲ درصدی داشته است. در گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، بیشترین اثر فزاینده را در نتیجه شروع سال تحصیلی جدید، زیرگروه آموزش با ثبت تورم ۵/ ۷ درصدی در این ماه داشته است.

تورم ۲/ ۸ درصدی

تورم نقطه به نقطه درصد افزایش شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه مورد بررسی را به تصویر می‌کشد. بر مبنای گزارش منتشر شده از سوی مرکز آمار، شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مهر سال‌جاری، رشدی معادل ۷/ ۸درصد را تجربه کرده است. به‌علاوه، این شاخص در ۱۲ ماه منتهی به شهریورماه سال‌جاری حدود ۱/ ۸درصد افزایش یافته بود. در مقیاس ۱۲ ماهه، گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» اثر بیشتری در تورم داشته‌اند، به‌طوری‌که در ۱۲ ماه منتهی به مهر سال‌جاری، این گروه ۴/ ۱۱ درصد رشد قیمت داشته‌اند. در سمت دیگر «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مجموع در ۱۲ ماه مورد بررسی با ۴/ ۷ درصد رشد مواجه شده است. در مقیاس ماهانه زیرگروه گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها، با ثبت بیش از ۱۶ درصد افزایش قیمت، بیشترین سهم فزاینده را در تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» داشته است. یکی دیگر از تورم‌های منتشره از سوی مرکز آمار، تورم با حافظه ۲۴ ماهه است به این صورت که رشد شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به مهرماه سال‌جاری نسبت به دوره مشابه در سال قبل محاسبه می‌شود. عموما از این شاخص به‌عنوان تخمین‌گر تورم سالانه استفاده می‌شود. گزارش منتشره از سوی مرکز آمار حاکی از آن است که شاخص یادشده در مهرماه سال‌جاری با ۲/ ۰ درصد افزایش نسبت به همین شاخص در آخرین ماه تابستان، به ۲/ ۸ درصد رسیده است.